Om mig

JA, DET STÄMMER! Jag vill krydda livet och min omgivning med ett leende, värme och omtänksamhet. Det avspeglar sig i allt jag gör, både i mitt arbete och privat. Jag har också någon slags inbyggd hög grad av servicekänsla som lämpar sig bra om man vill använda mig som kommunikationskanal både i tal och skrift och direkt till sina kunder. Jag är kreativ, en idéspruta och jag är en "doer" som får bra saker att hända och har lätt att se nya möjligheter. Jag är bra på att lyssna på andra och på att försöka hitta de bästa lösningarna tillsammans med de inblandade. Jag är nyfiken, är alltid intresserad av ny kunskap för att själv utvecklas. Jag kan arbeta självständigt och ansvarsfullt med mina uppdrag, men är också social och trevlig och tycker om att arbeta tillsammans i team. Det jag inte kan vill jag gärna lära mig av andra.

DET ÄR OCKSÅ ROLIGT att arbeta med det team av duktiga, kreativa och proffessionella samarbetspartners jag ibland ingår i, där vad som helst kan hända, allt från ett spännande event till en filmproduktion, eller tlll grafiskt material för ett företags förändringsarbete. Det är också extra roligt att arbeta med kunder som inser vikten av en långsiktig förbättring för att ha en chans att synas i det överhettade informationsbruset. Jag är lätt att samarbeta med, glad, trevlig och positiv och jag lägger stor vikt vid att det är kundens företagssjäl som ska synas på ett bra och sympatiskt sätt, och att målgruppen analyseras så att man har en genomtänkt strategi för den tydliga linje man då lättare kan hålla i sitt företags kommunikation.

VAD DET GÄLLER min formgivning så har jag hunnit med att göra många spännande uppdrag under alla år, och det har gått bra, jag har blivit nominerad tre gånger till Svenska Designpriset, för min bok- och magasinlayout, något jag är mycket stolt över, det var häftigt för mig att få strida om topplaceringarna mot stora kända reklambyråer med en betydligt större grupp människor bakom varje alster.

DESSUTOM LEG OPTIKER, ja, så började jag min yrkesbana, och det är ett roligt jobb, jag gör även ibland optikerkonsult-uppdrag med noggranna synundersökningar och hjälper gärna kunderna att välja snygga glasögon, jag brinner ju för extremt god kundservice och gillar försäljning såväl som att sätta mig in i synproblematik hos varje enskild kund. Min egen teori är att det är min bakgrund som optiker som bidragit till att göra mig till en bra grafisk formgivare, ofta baserat på den kunskap jag har om ögat, kontrastverkan och hur vi ser och uppfattar saker rent optiskt.

PRIVATPERSONEN CARIN är på samma sätt, :) glad, entusiastisk med många underbara vänner och en fin familj, stolt mor till tre fina söner som flyttat hemifrån. Jag bor i Strängnäs, 45 minuter från Stockholm, jag älskar att sjunga, träna, dansa, vandra, åka längdskidor och laga god mat! Jag fotograferar alltid, och roar mig med att skapa konst av mina bilder på fritiden, har  på grund av detta haft nöjet att få ställa ut mina bilder på Multeum i Strängnäs under namnet "Strängnäs i mitt hjärta". Jag reser ofta och har även bott i Montreal i Canada under ett år, där jag lärt mig många bra saker, bl.a. utvecklat mina språk, pratar bra engelska, litet spanska och kan nu även göra mig litet förstådd på franska. I Canada har jag också utvecklat min sång, jag blev antagen till en duktig acapella/barbershopkör, "Montreal City Voices" som jag även fick äran att tävla för i USA, och där vi gick vidare till stor final, "International" i Florida i november 2018. Musik är en viktig del av mitt liv!

MITT FÖRETAG, Carin Adlén design & kommunikation AB, startade jag år 2013, innan dess arbetade jag på samma sätt som delägare i annat aktiebolag. Jag är från början utbildad på Medieskolan i Stockholm, jag har gått otaliga specialkurser inom mitt verksamhetsområde för formgivning digitalt och för olika sorters tryckta publikationer, samt har även läst Analys & Strategi för sociala medier på Berghs School of Communication. Jag har B-körkort.

TO The ENGLISHSPEAKING VISITOR:
ABOUT ME

YES IT´S TRUE!  I want to be a joy-spreader, and fill my life and my surrounding with a smile, warmth and thoughtfulness. It is reflected in everything I do, both in my work and in private. I'm creative, full of ideas and I'm a "doer" who gets good things to happen. It´s easy for me to see opportunities! 
 
IT IS A PRIVILEGE for me to work with the team of talented, creative and professional collaborators that I'm part of, where anything can happen, from an exciting event to a movie production, or to graphic material for a company's big changes. It is also extra fun to work with customers who realize the importance of a long-term improvement to have a chance to be seen in the overheated information noise. I am easy to cooperate with, happy, pleasant and positive and I attach great importance to the fact that it is the customer's business soul that should be shown in a good way and that the target group is analyzed so that you have a well-planned strategy for the clear line you can easily keep in business communication. 

ABOUT MY DESIGN, I have done many exciting tasks, and I've been nominated three times for the Swedish Design Award, for book- and magazinelayout, and I´m very proud of this. Because I work on my own with producing all of the graphic productions, (and a good photographer that provide me with what I want) it was awesome for me to fight for top rankings against big-known advertising agencies with a significantly larger group of people behind. 
 
BESIDES THIS I´M ALSO A  CERTIFIED OPTICIAN, and it's a fun job to do careful eye examinations and help customers choose nice glasses, it´s also a job I occasionally jump back to because I love to practise extremely good customerservice and I like to get into vision problems with each individual customer. My own theory is that it is my background as an Optician that helped me become a good designer, my work is often based on the knowledge I have about the eye, the contrast effects and the way we see and perceive things purely optically.
 
The PRIVATE PERSON CARIN is in the same way, :) happy, enthusiastic with many wonderful friends and a nice family, proud mother of three sons who now moved out from home. I live in Sweden, Strängnäs, 45 minutes from Stockholm, I love to sing, dance, hike, do cross country skiing and cook great food! I always take a lot of photos, and I create art of my pictures in my free time, because of this I have had the pleasure of having my own exhibition of my photos at Multeum in my hometown Strängnäs under the name "Strängnäs in my heart". I travel often, and I have lived in Montreal, Canada for a year, where I learned many good things, including developing my languages, I speak good English, a little Spanish and now I can also speak and understand more French. In Canada, I've also developed my singing, in a good acapella / barbershop chorus, "Montreal City Voices", which I also had the honor to compete for in the United States in April, where we qualified to the big final, "International" in Florida in November 2018.
In August 2018, however, I will return to Sweden, something I look forward to, of course. I will keep singing there, cause Music is an important part of my life!